Stötpoker

Femstöt

En variant av stötpoker är femstöt, eller femkortsstöt börjar med att alla spelare lägger en ante, sedan får alla spelare två kort, ett öppet och ett dolt. Spelaren med det lägsta uppkortet lägger sedan en förutbestämd insats. Spelaren till vänster om honom kan nu välja att syna, lägga sig eller höja. Väljer spelaren att höja så kan han höja olika mycket beroende på vilken satsningsstruktur som tillämpas.

Femstöt kan spelas med fixed limit, spread limit, pot limit och no limit.
Om man spelar med fixed limit så kan spelaren höja till dubbla det belopp som spelaren med det lägsta uppkortet satsade. Om ni kommit överens om att spelaren med det lägsta uppkortet skall satsa 1 kr så kan spelaren höja till 2 kr, och alla övriga höjningar sker i 1 kr steg. Hade ni istället spelat spread limit, så hade spelaren kunnat göra sin höjning inom ett intervall. Kanske med 1 till 5 kr, eller vad ni nu kommit överens om. Om ni spelat pot limit hade han kunnat höja med potten. Slutligen hade ni spelat no limit så hade han kunnat höja med alla marker han har framför sig.

Vi antar att det var Per som hade det lägsta uppkortet och tvingades att satsa 1 kr. Den enda som följde med var Stina som synade med en kung synlig.
Efter att första satsningsrundan är klar delas ett nytt öppet kort ut till var och en av de kvarvarande spelarna. En ny satsningsrunda tar vid, tredje gatan.
Den spelare som har den högsta pokerhanden börjar med att bestämma om han vill satsa eller passa.

Per hade tur och fick ett ess. Förvånande nog väljer han att passa. Stina passar även hon, ett nytt öppet kort delas ut till var och en av spelarna och en ny satsningsrunda tar vid, fjärde gatan.

På fjärde gatan så dubblas insatsnivån i fixed limit. I vårt exempel blir minsta satsning 2 kr och alla höjningar skall ske i 2 kr steg. Stina får en kung och har nu ett par i kungar synligt. Eftersom hon har högsta synliga pokerhanden så satsar hon 2 kr. Per höjer till 4. Stina blir förbryllad, har Per verkligen par i ess? Stina synar och hoppas att dra in ett två par till sista satsningsrundan, femte gatan.

Ett sista öppet kort delas nu ut till var och en av de kvarvarande spelarna.
Alla kvarvarande spelare har nu fyra öppna kort och ett dolt.
Spelaren med den bästa synliga pokerhanden börjar med att avgöra om han vill passa eller satsa. Stina misstänker att Per nog har ett ess till i hålet och väljer därför att passa med sitt par i kungar. Per satsar 2 kr, Stina synar och mycket riktigt hade Per ett par i ess. Typiskt!

I spread limit så är det också vanligt att man ökar limiten på fjärde gatan. I pot limit och no limit sker av naturliga skäl ingen sådan ökning.

Sökö

En annan variant av stötpoker är Sökö spelas på samma sätt med den skillnaden att man lagt till fyrkortsstege och fyrkortsfärg som giltiga händer. Dessa händer ligger mellan par och tvåpar. Fyrkortsfärg slår fyrkortsstege. Det är mycket vanligt att spela sökö med potlimit eller halvpott-limit.

Sjustöt

Ytterligare en variant av stötpoker är sjustöt, eller sjukortsstöt, då får man tre kort, varav ett öppet inför första satsningsrundan och det sista kortet delas ut dolt. Annars spelas det på ungefär samma sätt som femstöt. Potlimit och no-limit sjustöt är dock ovanligt.

Chicago

Chicago spelas som sjustöt, men den vinnande handen delar potten med den högsta spadern.